Welkom bij

Stichting Tuinen van Verbinding.

De moestuin van de Tuinen van verbinding is gelegen aan de rand van de Amersfoortse wijk Rustenburg tegen het talud van de Outputweg (tegenover Weg van de Vrede nr. 40).

De grond is voor meerdere jaren door de Gemeente Amersfoort aan de stichting Tuinen van verbinding in bruikleen gegeven. Zeven jaar geleden was dit nog een schapenweide, maar inmiddels is het met veel inzet van bestuursleden en vrijwilligers ontwikkeld tot een moestuin met een behoorlijke- en gevarieerde opbrengst, welke wordt uitgeleverd aan de voedselbanken in Amersfoort. Dit wordt zeer gewaardeerd, omdat verse groenten een schaars goed is in de voedselpakketten.

Het werk op de tuin en in het bestuur wordt gedaan door vrijwilligers. Samen werken en activiteiten organiseren geeft veel plezier en voldoening. Belangstellenden zijn altijd welkom.

In 2021 hebben we ook nog een stuk grond ‘pluktuin’ aan de moestuin toegevoegd!


Over De Moestuin

De Moestuin van de Stichting Tuinen van Verbinding ligt aan de rand van de Amersfoortse wijk Rustenburg tegen het talud van de Outputweg tegenover Weg van de Vrede nr. 40. De grond is voor meerdere jaren door de gemeente Amersfoort aan de Stichting Tuinen van Verbinding in bruikleen gegeven. Zeven jaar geleden was dit nog een schapenweide, maar inmiddels is het met veel inzet van bestuursleden en vrijwilligers ontwikkeld tot een moestuin met een behoorlijke- en gevarieerde opbrengst die wordt uitgeleverd aan de voedselbank in Amersfoort. Dit wordt zeer gewaardeerd omdat verse groenten een schaars goed is in de voedselpakketten. Inmiddels wordt er ook groente geleverd aan zgn. “Sociale Eettafels” in de wijk Liendert.

Het werk op de tuinen in het bestuur wordt gedaan door vrijwilligers. Samen werken en activiteiten organiseren geeft veel plezier en voldoening. Belangstellenden zijn altijd welkom!

[Link naar Uitnodiging en/of Contact.]

Missie en Doelen

Missie: De Stichting wil het tuinieren als uiting van een gezonde leefstijl promoten. Hierbij is het uitgangspunt dat wanneer je het werk en de opbrengst deelt met anderen, er sprake is van een win – win situatie. Je bent op een actieve- en gezonde manier met anderen in de weer, en je stelt mensen met  een hele krappe beurs in staat om gezond en gevarieerd te eten.

Samen werken en samen delen is in ons doen en denken het verbindende principe. Dit alles gebeurt belangeloos en op vrijwillige basis.

Doelen: We stellen ons   ten doel om een gevarieerd aanbod van groenten in te zaaien, te telen en uit te leveren. Naast de meer gangbare gewassen telen we ook groenten die iets minder bekend zijn, de zo genoemde “vergeten groenten”. Uiteraard gaan we voor de biologische kwaliteit zonder het gebruik van kunstmest of niet natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

De door ons geleverde groenten worden gepromoot door het vermelden van de herkomst (onze tuin); soort en naam van de groenten en het geven van tips voor verschillende bereidingswijzen.

Door middel van een actieve P.R. worden de klanten van de voedselbanken gemotiveerd onze tuin te bezoeken en mee te helpen, al dan niet met actieve ondersteuning door de medewerkers van de voedselbanken.

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig leuke verhaaltjes met foto’s over wat er op de tuin gebeurt. Onze groep volgers breidt zich steeds verder uit.

Onze relatie met de buurt onderhouden en versterken we door folders/flyers huis aan huis in de buurt te verspreiden als uitnodiging voor het jaarlijkse Oogstfeest en sponsorwerving. Ook de realisatie van de open toegankelijke “pluktuin” draagt bij aan de band met (passerende) buurtbewoners.

Het jaarlijkse Oogstfeest eind september is inmiddels een vast onderdeel geworden in onze jaarplanning. Het is het moment in het jaar waarop de resultaten van een jaar hard werken getoond en gedeeld kunnen worden met bewoners; bezoekers; klanten en donateurs…

Ook groene vingers?

Iedereen die denkt dat actief bezig zijn in de open lucht samen met anderen hem of haar goed zou kunnen doen is welkom op onze tuin. Dit onder het voorbehoud dat er sprake kan zijn van een wachtlijst

Er wordt wekelijks op 4 ochtenden gewerkt ( di. t/m vrijdag) van 9.30u – 13.00u). Als regel wordt er vanuit gegaan dat 1 vrijwilliger 1 ochtend per week werkt. Hier kan in overleg van worden afgeweken.

Het werk wat gedaan wordt is erg gevarieerd: licht grondwerk; zaaien; wieden; grasmaaien; snoeien; water geven; oogsten en afleveren etc. Tussendoor drinken we koffie, thee met vaak wat erbij. En ga er maar gerust vanuit dat dat gezellig is!

Tuin van Verbinding

Het moestuinieren levert je veel voldoening op. Je ziet wat je hebt gedaan en thuis proef je de lekkere smaak van wat hebt mee genomen. Natuurlijk gaat het merendeel naar de voedselbanken maar we gaan ervanuit dat je inspanningen ook beloond mogen worden en dat je weet en waardeert wat je produceert. Mocht je nog vragen hebben dan bel of mail je maar even.

Welkom in het bestuur

Mocht je, al dan niet in combinatie met het praktische tuinwerk, bestuurswerk willen doen, dan ben je ook welkom.

Het bestuur bestaat uit vier mensen, dus er is nog wel plaats voor een paar enthousiastelingen.

Ter informatie: het bestuur komt ongeveer vier keer per jaar bijeen om de voortgang en verdere plannen te bespreken en verdeelt taken die gedaan moeten worden. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met wat past en kan. Het is een enthousiast groepje mensen met verschillende achtergronden. Nieuwsgierig of het wat voor je zou kunnen zijn? Neem contact op met de voorzitter. Hij vertelt je er graag meer over.