Missie en Doelen

Missie: De Stichting wil het tuinieren als uiting van een gezonde leefstijl promoten. Hierbij is het uitgangspunt dat wanneer je het werk en de opbrengst deelt met anderen, er sprake is van een win – win situatie. Je bent op een actieve- en gezonde manier met anderen in de weer, en je stelt mensen met  een hele krappe beurs in staat om gezond en gevarieerd te eten.

Samen werken en samen delen is in ons doen en denken het verbindende principe. Dit alles gebeurt belangeloos en op vrijwillige basis.

Doelen: We stellen ons   ten doel om een gevarieerd aanbod van groenten in te zaaien, te telen en uit te leveren. Naast de meer gangbare gewassen telen we ook groenten die iets minder bekend zijn, de zo genoemde “vergeten groenten”. Uiteraard gaan we voor de biologische kwaliteit zonder het gebruik van kunstmest of niet natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

De door ons geleverde groenten worden gepromoot door het vermelden van de herkomst (onze tuin); soort en naam van de groenten en het geven van tips voor verschillende bereidingswijzen.

Door middel van een actieve P.R. worden de klanten van de voedselbanken gemotiveerd onze tuin te bezoeken en mee te helpen, al dan niet met actieve ondersteuning door de medewerkers van de voedselbanken.

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig leuke verhaaltjes met foto’s over wat er op de tuin gebeurt. Onze groep volgers breidt zich steeds verder uit.

Onze relatie met de buurt onderhouden en versterken we door folders/flyers huis aan huis in de buurt te verspreiden als uitnodiging voor het jaarlijkse Oogstfeest en sponsorwerving. Ook de realisatie van de open toegankelijke “pluktuin” draagt bij aan de band met (passerende) buurtbewoners.

Het jaarlijkse Oogstfeest eind september is inmiddels een vast onderdeel geworden in onze jaarplanning. Het is het moment in het jaar waarop de resultaten van een jaar hard werken getoond en gedeeld kunnen worden met bewoners; bezoekers; klanten en donateurs…