Financiën

De inkomsten zoals in de bijlagen te zien, zijn verkregen uit donaties en subsidies. Er is slechts een klein eigen vermogen. Het vermogen wordt beheerd door het op een ING bankrekening te zetten met toegang voor de voorzitter en de penningmeester

De Tuinen van Verbinding werkt alleen met vrijwilligers Deze vrijwilligers (zowel het bestuur als de tuinmedewerkers) krijgen geen vergoeding, ook geen vrijwilligersvergoeding. Reiskosten van en naar de tuin worden ook niet vergoed. Als er wordt gereisd ten behoeve van de tuin wordt een enkele keer reiskosten vergoed.