Over De Moestuin

De Moestuin van de Stichting Tuinen van Verbinding ligt aan de rand van de Amersfoortse wijk Rustenburg tegen het talud van de Outputweg tegenover Weg van de Vrede nr. 40. De grond is voor meerdere jaren door de gemeente Amersfoort aan de Stichting Tuinen van Verbinding in bruikleen gegeven. Zeven jaar geleden was dit nog een schapenweide, maar inmiddels is het met veel inzet van bestuursleden en vrijwilligers ontwikkeld tot een moestuin met een behoorlijke- en gevarieerde opbrengst die wordt uitgeleverd aan de voedselbank in Amersfoort. Dit wordt zeer gewaardeerd omdat verse groenten een schaars goed is in de voedselpakketten. Inmiddels wordt er ook groente geleverd aan zgn. “Sociale Eettafels” in de wijk Liendert.

Het werk op de tuinen in het bestuur wordt gedaan door vrijwilligers. Samen werken en activiteiten organiseren geeft veel plezier en voldoening. Belangstellenden zijn altijd welkom!

[Link naar Uitnodiging en/of Contact.]